Facebook logo

ORGANIZACJA

115588533Zespół Kancelarii dzieli się na trzy merytoryczne PIONY:

Pierwszy – obejmujący kompleksową obsługę podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne oraz doradcze; drugi – zajmujący się systemową obsługą podmiotów niezależnie od rodzaju świadczonych przez nie usług, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korporacyjnej z zakresu prawa handlowego i szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także prawa procesowego w zakresie sporów cywilnych, gospodarczych i pracowniczych; trzeci – związany z prawem bankowym, skupiający się na przeprowadzaniu analizy i audytu formalno-prawnego instytucji finansowych, jak również negocjacji umów obejmujących bankowe systemy informatyczne. Specjaliści Kancelarii mediowali również skutecznie pomiędzy bankami, kasami oszczędnościowymi a klientami banków w ramach restrukturyzacji produktów bankowych.

Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie w branży IT oraz wiedzę posiadaną przez naszych ekspertów w zakresie przeprowadzania analizy i audytu formalno-prawnego instytucji finansowych naturalną konsekwencją są obecnie prace nad wdrażaniem w instytucjach finansowych warunków prawnych nowej Rekomendacji D.

I Pion

Jego działania skupiają się na obsłudze prawnej w zakresie prawa nowych technologii: prawa własności intelektualnej i przemysłowej, znaków towarowych, prawa reklamy i prawa prasowego, ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego. Zadaniami PIONU zajmują się prawnicy Kancelarii: radca prawny Bernard Szymański, radca prawny Małgorzata Szlezinger, aplikant radcowski Katarzyna Osak pod kierunkiem radcy prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek. PION przygotowuje i opiniuje projekty umów i regulaminów, negocjuje kontrakty o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów licencyjnych oraz umów know-how. Doradza w zakresie znaków towarowych, prawnych aspektów sprzedaży i promocji w Internecie. Kancelaria prowadzi również bieżące doradztwo w zakresie prawa reklamy oraz prawa nieuczciwej konkurencji. Doradzamy także w zakresie ochrony danych osobowych.

II Pion

Dzieli się na cztery Działy. W skład Działu I wchodzą sprawy z zakresu prawa handlowego oraz bieżącej obsługi korporacyjnej. Z ramienia Zespołu Kancelarii desygnowani są prawnicy – radca prawny Piotr Tański, radca prawny Bernard Szymański pod kierunkiem radcy prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek. Dział świadczy usługi w zakresie tworzenia, przekształcania, łączenia, dzielenia oraz likwidacji spółek. Przygotowujemy w szczególności projekty statutów, aktów założycielskich, umów spółek i rejestrujemy przedsiębiorców w KRS. Stale obsługujemy organy spółek w tym także w zakresie prawnych aspektów reorganizacji oraz optymalizacji transakcji i działalności, a także tworzenia wewnętrznych aktów prawnych. Do zadań tego zespołu należy ponadto przygotowanie opracowań i analiz prawnych (due dilligence). Dział II niniejszego PIONU to także szeroko pojęte sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa umów. Tymi sprawami zajmują się z ramienia Kancelarii prawnicy:  doktorantka Elżbieta Darmorost, aplikant radcowski Katarzyna Osak oraz doktorant Grzegorz Załuski. Nasi prawnicy sporządzają i opiniują umowy cywilnoprawne. Kancelaria prowadzi również kompleksową obsługę krajowego i zagranicznego obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia roszczeń.

Prawo pracy to zakres prac Działu III. W skład zespołu odpowiedzialnego za prace z tego zakresu wchodzą prawnicy Kancelarii: aplikant radcowski Katarzyna Osak oraz aplikant radcowski Zofia Jabłońska. Pod kierunkiem radcy prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek Dział opiniuje umowy z zakresu prawa pracy oraz weryfikuje praktyczne zastosowanie przepisów z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy i funkcjonujących u Klienta przepisów wewnątrz-zakładowych. Ponadto Kancelaria pomaga Klientom w zakresie innych czynności prawnych podejmowanych w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, w tym dotyczących zbiorowego prawa pracy. Tworzymy regulaminy pracy oraz inne wewnętrzne akty prawne. Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych związanych z rozwiązywaniem i wypowiadaniem umów o pracę. Reprezentujemy i mediujemy w sprawach z zakresu zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy.

Dział IV natomiast zajmuje się tak istotnymi zagadnieniami, jak kwestie związane z nieruchomościami, w tym inwestycjami budowlanymi. Sprawami dotyczącymi nieruchomości takimi jak: zasiedzenia, podział inieruchomości, zniesienie współwłasości, egzekucja z nieruchomości, spadkobranie zajmuje się radca prawny Barbara Bołtryk–Czechowska

III Pion

Kolejnym Pionem Naszej Kancelarii jest Departament Prawa Bankowego, w skład którego wchodzą wykwalifikowani prawnicy Kancelarii, którzy pod kierunkiem radcy prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek specjalizują się w zakresie analizy i audytu formalno-prawnego instytucji finansowych, a także we wdrażaniu w instytucjach finansowych warunków prawnych nowej Rekomendacji D.

Członkowie Zespołu Kancelarii zajmowali się obsługą prawną m.in. Banku Pekao S.A., Banku Millennium S.A., Banku BPH S.A., Ministerstwa Finansów, a także Rządowego Centrum Legislacji w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego, gdzie uczestniczyli w bieżącej obsłudze spraw regulacyjnych oraz legislacją, w ramach której brali udział m.in. w pracach nad nowelizacją Prawa Bankowego, Ordynacją podatkową, ustawą o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, itp.

LOGOSTOPKA

Siedziba (Ursus):

ul. Apartamentowa 15/15
02-492 Warszawa

Biuro (Michałowice):

ul. Stanisława Bodycha 77;
05-816 Michałowice

Biuro (Śródmieście):

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa

Biuro (Mokotów):

ul.Domaniewska 37 lok.2.43;
BUDYNEK ZEPTER;
02-672 Warszawa

tel. mob.:+48 519 050 972,

 

+48 501 015 613

tel. :+48 22 720 10 05,

| e-mail: biuro@kancelaria-ro.pl

| facebook: Kancelaria na facebooku

Jesteś gotowy na RODO?
Oto 10 pytań weryfikacyjnych!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na jedne z poniższych pytań lub masz wątpliwości powinieneś zasięgnąć rady eksperta – zapraszamy!

Dowiedz się więcej o RODO
zadzwoń
+48 501 015 613
napisz
biuro@kancelaria-ro.pl

Wypełnij formularz