Facebook logo

Agnieszka Rabenda-Ozimek

Radca Prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, korporacyjnego, nowoczesnych technologii oraz prawa pracy. Posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy w Infovide SA (obecnie Infovide-Matrix SA), gdzie jako kierownik stworzyła Dział Prawny oraz świadczyła bieżącą obsługę prawną, zajmowała się analizą projektów inwestycyjnych, proponowaniem odpowiednich rozwiązań i nadzorem nad realizacją kontraktów, sporządzaniem opinii prawnych, przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem kontraktów, oraz samodzielną realizacją projektów.

Przez ponad pół roku zdobywała doświadczenie w pracy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na stanowisku radcy prawnego. Do jej obowiązków należało sporządzanie opinii prawnych zawierających szczegółowe interpretacje przepisów, opiniowanie umów i innych aktów zawieranych przez UKE oraz opiniowanie aktów administracyjnych pod względem ich zgodności z prawem, jak również udzielanie wyjaśnień pracownikom UKE w zakresie stosowania prawa. Uczestniczyła także w rozprawach administracyjnych. Od przeszło dziesięciu lat do dnia dzisiejszego zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółki one2tribe sp. z o.o., gdzie stworzyła mechanizmy zapewniające skuteczną ochronę praw licencyjnych produktów firmy.

Posiada doświadczenie i praktykę w prowadzeniu skutecznych negocjacji, oraz sporów sądowych. Od 2005 roku do czerwca 2007 roku współpracowała z radcą prawnym Piotrem Malinowskim oraz z Kancelarią Malinowski i Płachta, gdzie w ramach outsourcingu świadczyła kompleksową obsługę prawną spółek teleinformatycznych EXATEL S.A., NOM Sp z o.o. oraz International Broadband Network Sp. z o.o., obejmującą również prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy, weryfikacje regulaminów wynagradzania i pracy, a także zmiany struktury. Publikuje artykuły eksperckie między innymi w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Prawnej”, zaś w programie Interwencja Telewizji Polsat cyklicznie odpowiada na problemy telewidzów. Obecnie jej Klientami są spółki z branży IT, a biznesowe podejście skutecznie wspomaga rozwój obsługiwanych firm. Psycholog Projektu – jak nazywają ją wieloletni Klienci, stanowi nieocenione wsparcie podczas zarządzania projektem informatycznym.

Piotr Łada

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizuje się w prawie gospodarczym, autorskim, prawie nowych technologii, projektach inwestycyjnych, w ramach kancelarii zapewnia stałą obsługę klientów korporacyjnych i spółek z branży IT m.in. w zakresie obsługi wdrożeń systemów informatycznych, projektowania umów i rozwiązań licencyjnych, opiniowaniem umów i aktów prawnych, negocjacji, skutecznej reprezentacji sądowej, także w języku angielskim. Praktyk i znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu praw autorskiego, aspektów prawnych oprogramowania i nowych technologii (m.in. dla Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiego Radia Spółki Akcyjnej, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Wydawnictwa Miejskiego Posnania), publikował wielokrotnie w prestiżowych wydawnictwach periodycznych (m.in. Rzeczpospolita, Dziennika Gazeta Prawna, Dziennik Gazeta Finansowa), zaś w 2014 roku ukazała się nakładem LexisNexis jego monografia z zakresu prawa autorskiego.

Bernard Szymański

Radca Prawny

Specjalizuje się w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego i handlowego, prawa obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia spraw sądowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister filozofii – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie prawnicze zdobyte w renomowanych kancelariach prawniczych, w których świadczył usługi prawne m.in. na rzecz HBO Polska, Geant Polska, MJM Music Polska, Piwnicy Artystycznej Wandy Warskiej, Wydawnictw Artystycznych i Filmowych oraz Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Grzegorz Kujawa

Radca Prawny

Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców działających w sektorze IT oraz w sektorze finansowym. Pracował jako prawnik in- house m.in. w bankach, u jednego z największych ubezpieczycieli oraz w administracji UE. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie gospodarczym i prawie finansowym. Zajmował się negocjowaniem i wdrażaniem dużych międzynarodowych projektów IT. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Aleksandra Kowalewska

Aplikant Radcowski

Absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów nie tylko odbyła praktyki w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Kancelarii Morawski i Wspólnicy, ale też pracowała w organizacji studenckiej AEGEE i uczestniczyła w wymianach studenckich (Turcja, Indonezja).

Interesuje się ochroną kultury i dziedzictwa kulturowego w aspekcie międzynarodowym. Jej pasją jest nauka języków obcych i podróże. W Kancelarii zajmuje się sprawami administracyjnymi i pomocą w obsłudze bieżących spraw.

Katarzyna Osak-Dąbrowska

Radca Prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, prawa autorskiego. Posiada doświadczanie w obsłudze wiodących międzynarodowych spółek telekomunikacyjnych, między innymi w zakresie opiniowania umów zawieranych przez te podmioty oraz reprezentacji podczas długotrwałych i skomplikowanych negocjacji. Posiada kilkuletnie doświadczenie obsługi prawnej jednostek skarbu państwa (ZUS) oraz eksperckie doświadczenie procesowe. Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Beata Podlasek-Grodecka

Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w latach 1996-2002 w kancelarii prawnej, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Od 2003 r. jej działalność zawodowa skupia się głównie wokół problematyki telekomunikacyjnej, prawa energetycznego, prawa antymonopolowego oraz postępowania administracyjnego. W swojej praktyce zawodowej prowadziła przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele precedensowych spraw dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego reprezentując Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jest autorem publikacji i komentarzy z powyższego zakresu. Uczestniczyła w pracach dotyczących zmian procedury cywilnej w zakresie postępowań w sprawach telekomunikacyjnych. Doradza przedsiębiorcom w sprawach dotyczących prawa energetycznego i infrastruktury sieciowej, jak też prawa antymonopolowego oraz prawa gospodarczego, prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw, od 2004 r. jest członkiem rady nadzorczej spółki, zajmującej się produkcją i budową infrastruktury dla sektora energetycznego.

Katarzyna Kołodziej

Doktorant

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny nauk prawnych min.: opracowała ekspertyzę dla Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie – „Niestandardowe-elastyczne formy zatrudnienia”. Współpracuje z wydawnictwem prawniczym, LexisNexis jako redaktor merytoryczny. Jest autorem tekstów przede wszystkim w: Serwisie Prawno-Pracowniczym wydawnictwa „Infor”, wydawnictwie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Służba Pracownicza” miesięczniku Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych „Polityka Społeczna”, poradniku „Personel od A do Z” wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.

Dr Adam Łazowski

Wykładowca w Szkole Prawa na Uniwersytecie Westminister w Londynie. Ekspert z zakresu prawa europejskiego oraz międzynarodowego prawa publicznego. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu, publikowanych w języku polskim, angielskim i innych, przykładowo: ”Prawo międzynarodowe publiczne”, „Prawo materialne Unii Europejskiej”, „Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej”, „Prawo Unii Europejskiej”, „Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej”, „Brave New World: Application of EU Law in the New Member States” (współautor), „Анализ на съдебна практика по преюдициалното запитване до Съда на Европейските Общности”, „Eelotsusemenetlus – kaasusõpped”, „The European Union and Its Neighbours. A Legal Appraisal of the EU’s Policies of Stabilisation, Partnership and Integration” (współautor). W ostatnich latach prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Zagrzebiu, Tartu, Brukseli, Luksemburgu oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Grzegorz Załuski

Doktorant

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii, doktorant prawa karnego, prowadzi badania w zakresie przestępstwa korupcji w sektorze publicznym oraz prywatnym, posługuje się czterema językami obcymi: angielskim, białoruskim, japońskim oraz rosyjskim. W kancelarii zajmuje się udzielaniem doradztwa prawnego oraz tworzeniem umów i dokumentów w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim dla kancelarii oraz jej Klientów.

Piotr Tański

Radca Prawny

Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, funduszy emerytalnych, prawa telekomunikacyjnego. Absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczął studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno Społecznym Szkoły Głownej Handlowej, obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat: „Funkcjonowanie polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego w okresie przejściowym – ewolucja od PAYG do systemu kapitałowego”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie zajmował się przygotowywaniem raportów o tematyce prawnej i ekonomicznej związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, analizą ogólnych warunków ubezpieczeń, analizą skarg klientów na działalność zakładów ubezpieczeń, współtworzył sąd polubowny przy KNF, współtworzył oferty ramowe dla operatorów telekomunikacyjnych: RIO 2008, PLLO, TPEmiTel. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.

Barbara Bołtryk-Czechowska

Radca Prawny

Specjalizuje się w skutecznym prowadzeniu sporów z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy. Zajmuje się bieżącą obsługą średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzeń i udział w innych projektach związanych z organizacją pracy. Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu doradztwa prawnego fundacjom i stowarzyszeniom oraz wspólnotom mieszkaniowym. Dzięki wieloletniej pracy jako licencjonowany agent nieruchomości zdobyła bogate doświadczenie, które obecnie przekłada się na prowadzone z sukcesem sprawy z zakresu prawa obrotu nieruchomościami oraz roszczeń o roboty budowlane. W swojej praktyce zawodowej doradza również przedsiębiorcom z sektora energetycznego. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Małgorzata Szlezinger

Radca Prawny

Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Podyplomowe Studia Prawo Internetu w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Po ukończeniu studiów zdobywała wiedzę i doświadczenie, pracując zarówno w organach administracji rządowej, jak i kancelariach prawnych takich jak: Kancelaria Prawna „Chałas, Wysocki i Partnerzy” Sp. z o. o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej. W swojej ponad 10-letniej karierze zawodowej, pracowała również w Kancelarii Prawnej Dr Dariusza Kossakowskiego, Radcy Prawnego. Pod patronatem mec. Jana Zielińskiego ze Spółki Prawniczej I&Z s. c. Hubert Izdebski, Jerzy Kaczorek, Jan Zieliński ukończyła aplikację radcowską. W swojej karierze zawodowej współpracowała również z Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.

LOGOSTOPKA

Siedziba (Ursus):

ul. Apartamentowa 15/15
02-492 Warszawa

Biuro (Michałowice):

ul. Stanisława Bodycha 77;
05-816 Michałowice

Biuro (Śródmieście):

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa

Biuro (Mokotów):

ul.Domaniewska 37 lok.2.43;
BUDYNEK ZEPTER;
02-672 Warszawa

tel. mob.:+48 519 050 972,

 

+48 501 015 613

| e-mail: biuro@kancelaria-ro.pl

| facebook: Kancelaria na facebooku

Jesteś gotowy na RODO?
Oto 10 pytań weryfikacyjnych!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na jedne z poniższych pytań lub masz wątpliwości powinieneś zasięgnąć rady eksperta – zapraszamy!

Dowiedz się więcej o RODO
zadzwoń
+48 501 015 613
napisz
biuro@kancelaria-ro.pl

Wypełnij formularz