Facebook logo

Agnieszka Rabenda-Ozimek

Założycielka kancelarii, radca prawny

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem. Własną kancelarię założyła w 2005r aby pomagać przedsiębiorcom w bezpiecznym rozwoju biznesu.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w projektach Gamedev i IT, tworzy i skutecznie negocjuje umowy wydawnicze, marketingowe i inwestycyjne. Wspiera twórców i producentów gier oraz inwestorów na każdym etapie procesu tworzenia i dystrybucji gry.

Doświadczenie zdobyła w Infovide SA (później Infovide-Matrix SA), gdzie stworzyła Dział Prawny zajmujący się bieżącą obsługą prawną spółki oraz analizą projektów inwestycyjnych. Specyfikę prawa dla rozwiązań internetowych poznała pracując jako radca prawny w UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Pracowała z ponad 60 firmami różnej wielkości, od startupów po duże korporacje, o łącznej wartości rynkowej kilku miliardów złotych. Z powodzeniem negocjowała globalne kontrakty z USA i Chinami. Jej praca opiera się na zaufanej sieci ekspertów, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie dla firm zlokalizowanych w Polsce i UE.

Jej wieloletni Klienci nazywają ją „psychologiem projektu”, ponieważ dzięki znajomości specyfiki projektów technologicznych, rozwiązuje potencjalne problemy zanim się jeszcze pojawią.

Kamila Dulska-Maksara

Prawnik

Specjalistka w dziedzinie prawa autorskiego oraz w prawie handlowym ze szczególnym naciskiem na corporate governance i relacje inwestorskie. Prawnik, skuteczny negocjator i doświadczony szkoleniowiec. Prelegent na licznych konferencjach z branży gamedev w Polsce i za granicą.

wiedzy i budowania świadomości prawniczej. Świadczy usługi doradztwa prawnego i biznesowego spółkom z branży gamedev – od początkujących developerów i niezależnych twórców, poprzez małe i średnie studia deweloperskie a na wydawcach kończąc.

Obsługę prawną wykonuje dwujęzycznie, w języku polskim oraz w języku angielskim.

Jakub Schabowski

Radca prawny

Radca prawny z szerokim doświadczeniem w prawie ochrony danych osobowych, e-commerce, oraz nowych technologii. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals) oraz Certified Information Privacy Manager (CIPM).

Jako specjalista w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK prowadził postępowania administracyjne i współpracował z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Zdobywał doświadczenie w wielu uznanych warszawskich kancelariach prawnych, w międzynarodowej korporacji prawniczej, oraz w firmie audytowej specjalizującej się w usługach zakresu bezpieczeństwa informacji.

W ramach własnej działalności, pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zapewnia bieżące doradztwo w zakresie RODO.

Mateusz Tomczak

Radca prawny

Radca prawny, specjalizujący się w pełnej obsłudze prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i prawa administracyjnego obejmujący swą praktyką  doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia spółek, niuansów  działalności gospodarczej, sporządzania i opiniowania projektów umów, analiz i regulaminów. Analityk wskazujący najlepsze rozwiązanie w prowadzonych sporach i negocjacjach, skuteczny procesualista i mediator.

Dominika Stasiłowicz

Radca prawny

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Warszawie.
Prawnik z biznesowym zacięciem. Pierwsze kroki w zawodowej karierze stawiała pracując jako in-house lawyer w dziale prawnym dużej międzynarodowej organizacji. Umiejętności zawodowe rozwijała współpracując także z kancelariami prawnymi przy obsłudze podmiotom z wielu branży, w tym IT, medycznej, budowlanej oraz nieruchomości.

Specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii i zagadnieniach prawnych szeroko rozumianego rynku IT. Świadczy kompleksową pomoc prawną obejmującą doradztwo prawne i gospodarcze oraz zastępstwo procesowe.

Natalia Anna Galas

Adwokat

Jest absolwentką studiów prawniczych i filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem mec. Haliny Strupczewskiej. Zdobywała doświadczenie w dziedzinie prawa karnego i cywilnego, pracując zarówno w organach administracji rządowej, jak i w kancelariach adwokackich i radcowskich. Posiada praktykę w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w sprawach karnych.

Zainteresowania prawem autorskim i prawami pokrewnymi, oraz środowiskiem wykorzystującym narzędzia i techniki medialne rozwijała pracując w Telewizji Polsat. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia współpracy miast bliźniaczych Konstancin-Jeziorna i Saint Germain-en-Laye we Francji. Autorka publikacji i reportaży o tematyce społecznej. Posługuje się biegle językami angielskim i francuskim.

Michał Kossow

Adwokat

Adwokat, specjalizujący się w sporach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada wieloletnią i bogatą praktykę w reprezentowaniu osób fizycznych w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w skomplikowanych sprawach cywilnych. Doświadczenie zdobywał pracując w warszawskich kancelariach adwokackich. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Adrianna Woźniak

Kierownik Biura

Jest studentką Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas licealnych Debat Oksfordzkich wielokrotnie przewodziła jako kapitan drużyny. W przyszłości planuje zostać doradcą podatkowym, dlatego stale pogłębia swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego, zobowiązań i prawa spółek.

Fantastyczna organizatorka, odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie naszego Biura i bieżącą obsługę naszych Klientów.

Obsługę prawną wykonuje w języku polskim oraz w języku angielskim.

Katarzyna Osak-Dąbrowska

Radca Prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, prawa autorskiego. Posiada doświadczanie w obsłudze wiodących międzynarodowych spółek telekomunikacyjnych, między innymi w zakresie opiniowania umów zawieranych przez te podmioty oraz reprezentacji podczas długotrwałych i skomplikowanych negocjacji. Posiada kilkuletnie doświadczenie obsługi prawnej jednostek skarbu państwa (ZUS) oraz eksperckie doświadczenie procesowe. Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Beata Podlasek-Grodecka

Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w latach 1996-2002 w kancelarii prawnej, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Od 2003 r. jej działalność zawodowa skupia się głównie wokół problematyki telekomunikacyjnej, prawa energetycznego, prawa antymonopolowego oraz postępowania administracyjnego. W swojej praktyce zawodowej prowadziła przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele precedensowych spraw dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego reprezentując Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jest autorem publikacji i komentarzy z powyższego zakresu. Uczestniczyła w pracach dotyczących zmian procedury cywilnej w zakresie postępowań w sprawach telekomunikacyjnych. Doradza przedsiębiorcom w sprawach dotyczących prawa energetycznego i infrastruktury sieciowej, jak też prawa antymonopolowego oraz prawa gospodarczego, prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw, od 2004 r. jest członkiem rady nadzorczej spółki, zajmującej się produkcją i budową infrastruktury dla sektora energetycznego.

Bernard Szymański

Radca Prawny

Specjalizuje się w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego i handlowego, prawa obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia spraw sądowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister filozofii – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie prawnicze zdobyte w renomowanych kancelariach prawniczych, w których świadczył usługi prawne m.in. na rzecz HBO Polska, Geant Polska, MJM Music Polska, Piwnicy Artystycznej Wandy Warskiej, Wydawnictw Artystycznych i Filmowych oraz Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Katarzyna Kołodziej

Doktorant

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny nauk prawnych min.: opracowała ekspertyzę dla Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie – „Niestandardowe-elastyczne formy zatrudnienia”. Współpracuje z wydawnictwem prawniczym, LexisNexis jako redaktor merytoryczny. Jest autorem tekstów przede wszystkim w: Serwisie Prawno-Pracowniczym wydawnictwa „Infor”, wydawnictwie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Służba Pracownicza” miesięczniku Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych „Polityka Społeczna”, poradniku „Personel od A do Z” wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.

Aleksandra Kowalewska

Radca prawny

Absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów nie tylko odbyła praktyki w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Kancelarii Morawski i Wspólnicy, ale też pracowała w organizacji studenckiej AEGEE i uczestniczyła w wymianach studenckich (Turcja, Indonezja).

Interesuje się ochroną kultury i dziedzictwa kulturowego w aspekcie międzynarodowym. Jej pasją jest nauka języków obcych i podróże. W Kancelarii zajmuje się sprawami administracyjnymi i pomocą w obsłudze bieżących spraw.

Ewa Jankowska

Radca prawny i prawnik zagraniczny (solicitor, Wielka Brytania)

Radca prawny i prawnik zagraniczny (solicitor, Wielka Brytania)

Specjalizuje się w prawie handlowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wielkiej Brytanii, odbywając aplikację radcowską w dziale prawnym jednego z najsłynniejszych domów handlowych na świecie (Harrods) oraz w kancelarii prawnej Charles Russell Speechlys w Londynie a następnie pracując jako prawnik in-house dla globalnych sieci hotelarskich takich jak Marriott International, Wyndham Hotels & Resorts i IHG. Jej praktyka obejmuje doradztwo na gruncie prawa polskiego i anglosaskiego (common law) w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie sporządzania i negocjowania umów handlowych zawierających zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej, IT, ochrony danych osobowych, prawa pracy, prawa spółek handlowych oraz praw konsumenckich.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Solicitors Regulation Authority w Anglii.

Pracuje zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Barbara Bołtryk-Czechowska

Radca Prawny

Specjalizuje się w skutecznym prowadzeniu sporów z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy. Zajmuje się bieżącą obsługą średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzeń i udział w innych projektach związanych z organizacją pracy. Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu doradztwa prawnego fundacjom i stowarzyszeniom oraz wspólnotom mieszkaniowym. Dzięki wieloletniej pracy jako licencjonowany agent nieruchomości zdobyła bogate doświadczenie, które obecnie przekłada się na prowadzone z sukcesem sprawy z zakresu prawa obrotu nieruchomościami oraz roszczeń o roboty budowlane. W swojej praktyce zawodowej doradza również przedsiębiorcom z sektora energetycznego. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Kinga Dębowska

Radca Prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała już od drugiego roku studiów odbywając praktyki i staże w renomowanych kancelariach radcowskich i adwokackich oraz w organach administracji.

Skuteczna procesualistka, posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Wielokrotna stypendystka, posiada certyfikację w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzania projektami. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Dr Adam Łazowski

Wykładowca w Szkole Prawa na Uniwersytecie Westminister w Londynie. Ekspert z zakresu prawa europejskiego oraz międzynarodowego prawa publicznego. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu, publikowanych w języku polskim, angielskim i innych, przykładowo: ”Prawo międzynarodowe publiczne”, „Prawo materialne Unii Europejskiej”, „Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej”, „Prawo Unii Europejskiej”, „Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej”, „Brave New World: Application of EU Law in the New Member States” (współautor), „Анализ на съдебна практика по преюдициалното запитване до Съда на Европейските Общности”, „Eelotsusemenetlus – kaasusõpped”, „The European Union and Its Neighbours. A Legal Appraisal of the EU’s Policies of Stabilisation, Partnership and Integration” (współautor). W ostatnich latach prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Zagrzebiu, Tartu, Brukseli, Luksemburgu oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Piotr Tański

Radca Prawny

Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, funduszy emerytalnych, prawa telekomunikacyjnego. Absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczął studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno Społecznym Szkoły Głownej Handlowej, obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat: „Funkcjonowanie polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego w okresie przejściowym – ewolucja od PAYG do systemu kapitałowego”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie zajmował się przygotowywaniem raportów o tematyce prawnej i ekonomicznej związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, analizą ogólnych warunków ubezpieczeń, analizą skarg klientów na działalność zakładów ubezpieczeń, współtworzył sąd polubowny przy KNF, współtworzył oferty ramowe dla operatorów telekomunikacyjnych: RIO 2008, PLLO, TPEmiTel. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.

Małgorzata Szlezinger

Radca Prawny

Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Podyplomowe Studia Prawo Internetu w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Po ukończeniu studiów zdobywała wiedzę i doświadczenie, pracując zarówno w organach administracji rządowej, jak i kancelariach prawnych takich jak: Kancelaria Prawna „Chałas, Wysocki i Partnerzy” Sp. z o. o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej. W swojej ponad 10-letniej karierze zawodowej, pracowała również w Kancelarii Prawnej Dr Dariusza Kossakowskiego, Radcy Prawnego. Pod patronatem mec. Jana Zielińskiego ze Spółki Prawniczej I&Z s. c. Hubert Izdebski, Jerzy Kaczorek, Jan Zieliński ukończyła aplikację radcowską. W swojej karierze zawodowej współpracowała również z Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.

LOGOSTOPKA

Siedziba (Ursus):

ul. Apartamentowa 15/15
02-492 Warszawa

Biuro (Michałowice):

ul. Stanisława Bodycha 77;
05-816 Michałowice

Biuro (Śródmieście):

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa

Biuro (Mokotów):

ul.Domaniewska 37 lok.2.43;
BUDYNEK ZEPTER;
02-672 Warszawa

tel. mob.:+48 519 050 972,

 

+48 501 015 613

tel. :+48 22 720 10 05,

| e-mail: biuro@kancelaria-ro.pl

| facebook: Kancelaria na facebooku

Jesteś gotowy na RODO?
Oto 10 pytań weryfikacyjnych!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na jedne z poniższych pytań lub masz wątpliwości powinieneś zasięgnąć rady eksperta – zapraszamy!

Dowiedz się więcej o RODO
zadzwoń
+48 501 015 613
napisz
biuro@kancelaria-ro.pl

Wypełnij formularz