Facebook logo

Prawo autorskie oraz nowych technologii

Prawo autorskie

Opracowujemy i opiniujemy projekty umów (w tym również umowy twórców i artystów z producentami i wydawcami) oraz dbamy o ochronę interesów Klienta w sprawach roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania zawartych umów. Reprezentujemy Klientów w każdym stadium negocjacji związanych z niniejszymi umowami. Oferujemy kompleksową ochronę prawną produktów audiowizualnych oraz związanych z tworzeniem i realizacją projektów architektonicznych, w tym w nabywaniu praw, a także ochrony praw producenta oraz współtwórców utworu audiowizualnego i architektonicznego.

W ramach prawa autorskiego Kancelaria oferuje swoje usługi szczególnie w zakresie ochrony oprogramowania komputerowego. Pomagamy w kwalifikacji materiałów z punktu widzenia przywłaszczeń autorstwa (plagiatów) oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych.

Prawo nowych technologii

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, przemysłowej, ustaw o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji, o ochronie baz danych, o podpisie elektronicznym, o ochronie usług świadczonych drogą elektroniczną, o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Obsługujemy krajowe i zagraniczne podmioty w zakresie wszystkich aspektów związanych z prawem własności intelektualne.

Większość naszych Klientów pochodzi z branży IT i Gamedev, jesteśmy prawnikami, którzy naprawdę rozumieją twórców. Zapewniamy pełną obsługę wdrożeń systemów informatycznych – począwszy od przygotowania projektów umów wdrożeniowych, licencyjnych i utrzymaniowych poprzez negocjacje tych kontraktów, a na zarządzaniu umowami (tj. czuwaniu nad wykonywaniem obowiązków z nich wynikających) kończąc.

Dokonujemy oceny naruszeń praw w Internecie (również domen) oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach cywilnych i karnych związanych z tymi naruszeniami. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz negocjujemy kontrakty dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz różnorakich umów licencyjnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu i negocjowaniu umów na stworzenie i dystrybucję gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem ochrony prawno-autorskiej i reguł konkurencji.

LOGOSTOPKA

Siedziba (Ursus):

ul. Apartamentowa 15/15
02-492 Warszawa

Biuro (Michałowice):

ul. Stanisława Bodycha 77;
05-816 Michałowice

Biuro (Śródmieście):

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa

Biuro (Mokotów):

ul.Domaniewska 37 lok.2.43;
BUDYNEK ZEPTER;
02-672 Warszawa

tel. mob.:+48 519 050 972,

 

+48 501 015 613

tel. :+48 22 720 10 05,

| e-mail: biuro@kancelaria-ro.pl

| facebook: Kancelaria na facebooku

Jesteś gotowy na RODO?
Oto 10 pytań weryfikacyjnych!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na jedne z poniższych pytań lub masz wątpliwości powinieneś zasięgnąć rady eksperta – zapraszamy!

Dowiedz się więcej o RODO
zadzwoń
+48 501 015 613
napisz
biuro@kancelaria-ro.pl

Wypełnij formularz