Facebook logo

Źródło: Rzeczpospolita
Data druku: 27 grudnia 2012 roku
Autor: Katarzyna Wójcik-Adamska

 

Uzależnienie zgłoszenia szkody od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest niezgodne z prawem.

Przy telefonicznym zgłoszeniu szkody komunikacyjnej ubezpieczyciele przymuszają uczestników stłuczki do podania danych osobowych, które będą przetwarzane w celach marketingowych.

Kiedy np. dzwonimy na infolinię Generali, słyszymy: „Przekazane dane osobowe, w tym dane pozyskane w przyszłości, jak również dane objęte tajemnicą ubezpieczeniową i tajemnicą funduszu emerytalnego, będą przetwarzane przez grupę Generali w celu marketingowym i analitycznym. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody, prosimy skontaktować się z najbliższym oddziałem”.

 

Wycieczka przez pół Polski

– Klient ma możliwość zgłoszenia szkody online, a także osobiście w oddziałach Generali w Warszawie i w Katowicach. Jeśli mimo to chciałby zgłosić szkodę przez telefon, może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas tej samej rozmowy telefonicznej – mówi Joanna Górecka z Generali Group.

O możliwości telefonicznego odwołania zgody na przetwarzanie danych klienci nie są jednak informowani. Nie każdy ma też dostęp do Internetu, a przejażdżka do Warszawy lub Katowic może być uciążliwa, tym bardziej że kierowca ma uszkodzone auto.

 

Wymuszanie zgody

Wymuszanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być niezgodne z prawem.

– Dane są potrzebne do likwidacji szkody, a wykorzystywanie ich do innych celów wymagałoby uzyskania odrębnej wyraźnej zgody. Nie można uzależniać przyjęcia „zgłoszenia szkody” od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Zastrzeżenia do takich praktyk ma także generalny inspektor ochrony danych osobowych.

– Formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych powinna stanowić odrębne oświadczenie osoby, której dane dotyczą, od innych oświadczeń, a z jej treści powinno w sposób niebudzący wątpliwości wynikać, w jakim celu, zakresie i przez kogo będą przetwarzane. Osoba składająca oświadczenie powinna mieć możliwość wyrażenia zgody na określone działania albo niewyrażenia jej – mówi Małgorzata Kałużyńska-Jasak z Biura GIODO. I dodaje, że zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych powinna być wyodrębniona od zgody na inne czynności.

Niezgodna z prawem jest też zgoda na wykorzystywanie danych pozyskanych w przyszłości. W wyroku z 11 kwietnia 2003 r. (sygn. akt: II SA 3942/2004) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zgoda nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, lecz winna odnosić się do konkretnego stanu faktycznego i określonych danych.

Po interwencji „Rz” generalny inspektor ochrony danych osobowych zapowiedział, że zajmie się sprawą z urzędu. Nie tylko Generali przymusza uczestników stłuczki do podania danych osobowych, które będą przetwarzane w celach marketingowych. Podobne praktyki stosuje np. Liberty Direct.

 

OPINIA

Agnieszka Rabenda-Ozimek, radca prawny

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na ubezpieczonego obowiązek niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem. Musi udzielić zakładowi niezbędnych wyjaśnień i przekazać posiadane informacje. Brak możliwości skorzystania w tym celu z telefonu przy braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uwalnia ubezpieczonego od powyższego obowiązku. Teoretycznie może on przekazać wszystkie informacje przez Internet lub osobiście w placówce ubezpieczyciela. Jednakże praktyka utrudniająca skorzystanie z jednej z tych metod może być postrzegana jako czyn nieuczciwej praktyki konsumenckiej.

LOGOSTOPKA

Siedziba (Ursus):

ul. Apartamentowa 15/15
02-492 Warszawa

Biuro (Michałowice):

ul. Stanisława Bodycha 77;
05-816 Michałowice

Biuro (Śródmieście):

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa

Biuro (Mokotów):

ul.Domaniewska 37 lok.2.43;
BUDYNEK ZEPTER;
02-672 Warszawa

tel. mob.:+48 519 050 972,

 

+48 501 015 613

tel. :+48 22 720 10 05,

| e-mail: biuro@kancelaria-ro.pl

| facebook: Kancelaria na facebooku

Jesteś gotowy na RODO?
Oto 10 pytań weryfikacyjnych!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na jedne z poniższych pytań lub masz wątpliwości powinieneś zasięgnąć rady eksperta – zapraszamy!

Dowiedz się więcej o RODO
zadzwoń
+48 501 015 613
napisz
biuro@kancelaria-ro.pl

Wypełnij formularz